Terug naar Familierecht

Scheiden zonder kinderen

Gepubliceerd op:
Scheiden zonder kinderen

Wanneer is het goede moment? Is er wel een goed moment?

Uiteraard begint een scheidingstraject met een mededeling aan je partner, de “scheidingsmelding”. Het klinkt simpel, maar kan soms ingewikkeld zijn. Wanneer is het goede moment? Is er wel een goed moment? Hoe is de sfeer thuis? Hoe is jullie verstandhouding? Allemaal vragen die maken dat iedere situatie verschillend is, maar vroeg of laat zul je het er met elkaar over moeten hebben.

Afspraak met de mediator

Op het moment dat jullie in staat zijn met elkaar te spreken over de gevolgen van de scheiding, kan een afspraak worden gemaakt voor een vrijblijvende kennismaking.  Als we met elkaar in zee gaan, zal (waar nodig) aandacht worden besteed aan het “vlottrekken” van jullie communicatie en het gesprek zich daarna meestal toespitsen op de afwikkeling van de financiële gevolgen van de echtscheiding.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

Van belang is of jullie in gemeenschap van goederen, onder huwelijkse voorwaarden of (vanaf januari 2018) in een beperkte gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Huwelijkse voorwaarden moeten correct worden afgewikkeld en een gemeenschap van goederen verdeeld. Belangrijkste onderwerp van gesprek is vaak wat er met de gemeenschappelijke woning en hypotheek moet gebeuren. We besteden verder aandacht aan de vraag of er partneralimentatie moet worden vastgelegd en zo ja voor welk bedrag. We kijken daarnaast naar de door jullie opgebouwde pensioenrechten en de eventuele verdeling er van en hebben oog voor de fiscale aspecten van jullie scheiding. Hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan geldt in grote lijnen hetzelfde als voor een huwelijk. Op het moment dat jullie het eens zijn, worden de afspraken vastgelegd in een scheidingsconvenant. Kortgezegd een overeenkomst waarin de financiële gevolgen van jullie scheiding zijn vastgelegd.

Indienen verzoekschrift echtscheiding

Zijn jullie gehuwd dan dienen wij, als advocaat, na ondertekening van het convenant het echtscheidingsverzoek in bij de bevoegde rechtbank. Er hoeft dus niet apart een advocaat te worden ingeschakeld. Afhankelijk van de keuze voor de rechtbank duurt het 1 tot 4 weken voordat de rechtbank de echtscheiding “uitspreekt” in de vorm van een beschikking. Er komt geen zitting en jullie hoeven dus niet naar de rechtbank. Deze beschikking moet vervolgens worden ingeschreven in de daarvoor bestemde registers van de gemeente waar jullie gehuwd zijn. Dit verzorgen wij voor jullie. Na inschrijving is jullie huwelijk formeel voor de wet ontbonden.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Hebben jullie een geregistreerd partnerschap en geen kinderen, dan hoeft, na ondertekening van het convenant, de gang naar de rechtbank niet te worden gemaakt. Wij verklaren als advocaat dan, kortgezegd, dat jullie partnerschap niet levensvatbaar is. Deze verklaring laten we inschrijven bij de gemeente waarna jullie partnerschap is ontbonden.

Einde samenleving

Zijn jullie samenwonend, dus niet gehuwd, maar hebben jullie bijvoorbeeld een gemeenschappelijke koopwoning , een gezamenlijke hypotheek en de nodige inboedelgoederen gezamenlijk aangeschaft? Dan is het verstandig om de afspraken goed vast te laten leggen. Ook als jullie een samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten is het van belang deze goed af te wikkelen en de gevolgen daarvan vast te leggen in een convenant.

Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen


Scheiden en pensioen, hoe zit het nu? Als jullie gehuwd zijn en inkomsten hebben uit loondienst hebben jullie waarschijnlijk pensioen opgebouwd. Het …

Lees het hele bericht
 
Ondernemer en scheiding

Ondernemer en scheiding


Is 1 van jullie ondernemer? Heb je beiden of samen een eigen bedrijf? Dan is het van belang je op allerlei gebied goed te laten adviseren over de gevo…

Lees het hele bericht