Gratis spreekuur. Iedere woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis inloopspreekuur.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Coben advocaten | mediators. Door het enkele gebruik van deze website, stemt u in met deze disclaimer. 

Gebruik 

Hoewel wij grote zorgvuldigheid hebben betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website is niet bedoeld als juridisch advies. De informatie is met zorg samengesteld, maar wij garanderen niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. Coben advocaten | mediators geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel wij redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Coben advocaten | mediators geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud van de website. Coben advocaten | mediators sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van de website. 

Intellectuele eigendomsrechten

Coben advocaten | mediators, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, modellen, ontwerpen, logo's, foto's, etc. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coben advocaten | mediators of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. 

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Coben advocaten | mediators stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Coben advocaten | mediators te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Wij houden ons het recht voor onze website naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Coben advocaten | mediators  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Gratis spreekuur

Iedere woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis inloopspreekuur. 

Advocaten | Mediators

Burg. Schönfeldplein 13
9671 CA Winschoten

Wiekedreef 6
9501 EA Stadskanaal

Postadres 

Postbus 197 
9670 AD Winschoten

 

Neem contact op
Iedere woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis inloopspreekuur.

0597 433 999

contact@coben.nl

Burg. Schönfeldplein 13
9671 CA Winschoten

Stel uw vraag via WhatsApp!