Terug naar Familierecht

Scheiden en pensioen

Gepubliceerd op:
Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen, hoe zit het nu?

Als jullie gehuwd zijn en inkomsten hebben uit loondienst hebben jullie waarschijnlijk pensioen opgebouwd. Het gaat dan om ouderdomspensioen  en meestal ook om nabestaandenpensioen.

Ouderdomspensioen wat jullie (over en weer) hebben opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap zou op basis van de wet moeten worden verdeeld, dus in de verhouding 50%/50%. Let wel: het gaat dus alleen om pensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Uitbetaling vind dan plaats zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. In huwelijkse voorwaarden worden ten aanzien van ouderdomspensioen soms afspraken vastgelegd die dan in geval van scheiding leidend zijn. Als je samenwonend was, hoeft ouderdomspensioen niet verdeeld te worden.

Uitgaande van een huwelijk, kunnen jullie in onderling overleg afwijken van het uitgangspunt dat ouderdomspensioen moet worden verdeeld. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de pensioenen volgens een ander percentage worden verdeeld, pensioen kan worden afgekocht of bijvoorbeeld worden verrekend met een ander vermogensbestanddeel of jullie kunnen helemaal afzien van verdeling en dus ieder je eigen pensioen houden.

Naast ouderdomspensioen moet er nog aandacht worden besteed aan het nabestaanden of bijzonder partnerpensioen. In de meeste pensioenregelingen zal naast ouderdomspensioen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen bestaan voor de ex-partner. Het is een uitkering die wordt ontvangen na overlijden van de ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd. Net als bij ouderdomspensioen kan ook hier worden afgezien van de verdeling.

Is 1 van jullie of zijn jullie beiden ondernemer dan moet worden bekeken of er eventueel in eigen beheer pensioen (in een speciale pensioen B.V. of bij een verzekeraar) is opgebouwd en hoe dit verdeeld of verrekend moet worden. Pensioen in eigen beheer is weliswaar per 1 juli 2017 afgeschaft, in de praktijk levert deze materie de nodige complexe vragen op.

Pensioenverdeling of verrekening, met name als er sprake is van pensioen in eigen beheer of er bij meerdere pensioenverzekeraars pensioen is opgebouwd, kan soms een ondoorzichtige materie. Wij vinden het van belang dat, waar nodig een pensioendeskundige wordt ingeschakeld om de opties en (fiscale) gevolgen daarvan helder uiteen te zetten.

Ondernemer en scheiding

Ondernemer en scheiding


Is 1 van jullie ondernemer? Heb je beiden of samen een eigen bedrijf? Dan is het van belang je op allerlei gebied goed te laten adviseren over de gevo…

Lees het hele bericht
 
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie


Voor wat betreft de kosten van jullie kinderen na een scheiding en de financiële afspraken kan het zinvol zijn om onder deskundige begeleiding na…

Lees het hele bericht