Terug naar Familierecht

Ondernemer en scheiding

Gepubliceerd op:
Ondernemer en scheiding

Is 1 van jullie ondernemer? Heb je beiden of samen een eigen bedrijf? Dan is het van belang je op allerlei gebied goed te laten adviseren over de gevolgen van een echtscheiding. In dit artikel schetsen we kort de aandachtspunten.

Zijn jullie in gemeenschap van goederen gehuwd en is er sprake van een onderneming, dan valt (de waarde van) deze onderneming of de aandelen daarin, in de gemeenschap van goederen en zal dus moeten worden verdeeld. Ook als jullie huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen kan het zijn dat (een deel van) de waarde van de onderneming of de aandelen verrekend moet worden.

Belangrijke vraag is dan ook hoe de waarde van de onderneming wordt bepaald.

Soms is de waarde eenvoudig in onderling overleg vast te stellen aan de hand van de laatste jaarrekening(en). Soms ook is het zinvol dat een deskundige (gespecialiseerde accountant of registervaluator) de waarde van de onderneming bepaald. Op het moment dat de waarde bekend is, vormt dit een uitgangspunt voor verder overleg over de verdeling. Daarin wordt aandacht besteed aan de vraag welke invloed betaling van de helft van deze waarde heeft op de continuïteit van de onderneming, met welke fiscale consequenties rekening moet worden gehouden en bijvoorbeeld of er voor de verdeling een financiering moet worden afgesloten en de gevolgen hiervan. Dus: wat is haalbaar?

Voor wat betreft een eventuele financiering geldt dat de financieringslasten van invloed zijn  op de eventueel vast te stellen partneralimentatie. Voor wat betreft de berekening van de partneralimentatie is vervolgens ook de vraag met welk inkomen rekening moet worden gehouden. Hierbij wordt als uitgangspunt niet alleen gekeken naar de genoten winst of DGA salaris, maar, kortgezegd naar wat een ondernemer redelijkerwijs aan zijn onderneming kan onttrekken. Enerzijds wordt rekening gehouden met de liquiditeit van de onderneming, anderzijds kan het zijn dat er in de onderneming wordt gereserveerd, welke reserveringen in het inkomen voor de alimentatieberekening doorwerken. Uiteraard is het verder van belang te kijken naar de prognose voor het inkomen na de scheiding. Afhankelijk van de omstandigheden is het wellicht niet reëel om daarbij uit te gaan van de eerder behaalde resultaten. Het bepalen van de alimentatieverplichting in geval van een onderneming is dan ook maatwerk waarbij een groot aantal factoren een rol spelen.

Voor wat betreft de verdeling van een onderneming zijn er de nodige fiscale aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Is er sprake van een B.V. dan wordt nog wel eens vergeten dat de aandelen in de onderneming via de notaris worden overgedragen. Een dergelijke overdracht kan fiscaal neutraal binnen een termijn van 2 jaar na het indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank.

Tenslotte is het van belang te bepalen wat er moet gebeuren met eventueel door de ondernemer in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten (tot 1 juli 2017).

Wij hebben de juridische en fiscale kennis in huis en werken samen met fiscale- en pensioen specialisten op het moment dat het noodzakelijk is om te verdiepen.

Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen


Scheiden en pensioen, hoe zit het nu? Als jullie gehuwd zijn en inkomsten hebben uit loondienst hebben jullie waarschijnlijk pensioen opgebouwd. Het …

Lees het hele bericht
 
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie


Voor wat betreft de kosten van jullie kinderen na een scheiding en de financiële afspraken kan het zinvol zijn om onder deskundige begeleiding na…

Lees het hele bericht