Terug naar Familierecht

Kinderalimentatie

Gepubliceerd op:
Kinderalimentatie

Voor wat betreft de kosten van jullie kinderen na een scheiding en de financiële afspraken kan het zinvol zijn om onder deskundige begeleiding na te denken over een voor jullie kind(eren) zo financieel gunstig scenario.

In geval van een co-ouderschap is het bijvoorbeeld gebruikelijk een aparte rekening te openen waarvan de zogenoemde verblijf overstijgende kosten worden voldaan, dat wil zeggen de kosten die niet te maken hebben met het verblijf (eten, drinken, slapen etc.) bij 1 van de ouders. Op deze rekening wordt dan bijvoorbeeld de kinderbijslag gestort en waar mogelijk een aanvullend bedrag door 1 of beide ouders.

Wat dit laatste bedrag moet zijn, kan natuurlijk door jullie in overleg en kijkend naar de situatie van je kinderen en jullie zelf worden afgesproken, maar vaak wordt ook een alimentatieberekening gemaakt die vervolgens als uitgangspunt kan dienen voor de te maken afspraken.

Is er geen sprake van een co-ouderschap dan wordt meestal door de niet verzorgende ouder een bijdrage geleverd aan de verzorgende ouder voor, zoals dat heet, de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). Ook hier vormt een berekening vaak het uitgangspunt voor overleg en vastlegging. We zien vaak dat het strikt vasthouden aan de uitkomst van een dergelijke berekening financiële discussies oplevert tussen ouders. Vaak gaat het dan om de vraag welken kosten nu wel en niet onder de alimentatie vallen. Goed overleg is in onze optiek ook hier van belang waarbij vanuit het belang van jullie kinderen wordt beredeneerd wat wenselijk en haalbaar is.

Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen


Scheiden en pensioen, hoe zit het nu? Als jullie gehuwd zijn en inkomsten hebben uit loondienst hebben jullie waarschijnlijk pensioen opgebouwd. Het …

Lees het hele bericht
 
Ondernemer en scheiding

Ondernemer en scheiding


Is 1 van jullie ondernemer? Heb je beiden of samen een eigen bedrijf? Dan is het van belang je op allerlei gebied goed te laten adviseren over de gevo…

Lees het hele bericht