Terug naar Familierecht

Scheiden en kinderen?

Gepubliceerd op:
Scheiden en kinderen?

Een goede communicatie blijft erg belangrijk

In een scheidingssituatie waarin jullie een kind of kinderen hebben, geldt voor wat betreft de financiële afwikkeling precies hetzelfde als in een situatie zonder kinderen. Het is verschil is dat jullie relatie als ouders van jullie kinderen voortduurt. Een goede communicatie blijft dus erg belangrijk. Het is verstandig en vaak ook “verplicht” afspraken te maken en vast te leggen over de gang van zaken rondom jullie kinderen. Dit gebeurd in een ouderschapsplan .

Vertel het (samen) de kinderen

Het is belangrijk dat jullie samen de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Kies een moment uit waarop er voldoende tijd is om met de kinderen in gesprek te gaan. Voor jullie kinderen is het van belang te weten dat het jullie gezamenlijke beslissing is om te scheiden (ook als jullie eigen gevoel hierin verschilt) en zij daarvan niet de oorzaak zijn. Benadruk dat je er altijd voor ze zult zijn, ook in de gewijzigde situatie en dat jullie allebei evenveel van hen houden. Geef ze aan dat jullie samen afspraken gaan maken over de toekomst.

Rol van de mediator

Mochten we na een vrijblijvende kennismaking besluiten met elkaar in zee te gaan, dan zullen we vervolgens met jullie inventariseren hoe jullie de toekomst voor jullie kinderen voor jullie zien. Soms is de communicatie dusdanig verstoord dat deze eerst moet worden “vlot getrokken” voordat we überhaupt kunnen bespreken welke formele afspraken er gemaakt moeten worden.  Als mediator zijn we getraind en beschikken we over de vaardigheden om jullie hierin te begeleiden op een manier die past bij jullie en jullie omstandigheden.

Hebben jullie al helder wat de afspraken worden dan bestaan onze werkzaamheden uit het formaliseren van deze afspraken. In de bespreking die we dan hebben lopen we alle punten bij langs en bespreken de (on)mogelijkheden. Het is onze taak te toetsen of de gemaakte afspraken voldoen aan de wet, maar we dragen ook suggesties aan, denken mee en onze ervaring is dat de gemaakte afspraken toch nog enigszins worden gewijzigd of aangevuld.

Ouderschapsplan

De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Deze overeenkomst omvat een aantal, min of meer voor de hand liggende en logische, onderwerpen. Naast het hoofdverblijf en de invulling van de omgang worden er afspraken vastgelegd over de vakanties, verjaardagen, de kosten van de kinderen en hoe deze worden gedragen, de contacten met school, de informatievoorziening, voorgenomen verhuizingen etc.

Waar het gaat om de financiële afspraken kan het zinvol zijn om na te denken over een voor jullie kind(eren) zo financieel gunstig scenario. In een co-ouderschap kan het bijvoorbeeld een idee zijn om het hoofdverblijf te laten afhangen van de eventueel te ontvangen toeslagen. In een situatie waarin een omgangsregeling wordt afgesproken is het van belang na te denken over de vraag wie welke kosten voldoet. Wij begeleiden jullie hierbij. Vaak vormt een berekening het uitgangspunt voor overleg en vastlegging

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om na te denken over jullie specifieke relatie als ouders en bijvoorbeeld ook de manier waarop jullie (willen) communiceren. Wat werkt wel en wat werkt niet en wat zou daarin goed zijn om te benoemen in het plan? Het ouderschapsplan is volgens ons geen invuloefening, maar maatwerk. Specifiek op jullie situatie afgestemd.

Formele afwikkeling

Is het ouderschapsplan ondertekend en zijn jullie het ook eens over de financiële afwikkeling, dan zetten we de volgende stappen om te komen tot de ontbinding van het huwelijk of jullie geregistreerd partnerschap. Zijn jullie samenwonend geweest dan bespreken we in hoeverre het zinvol is de gemaakte afspraken te laten bekrachtigen door een rechtbank.

Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen


Scheiden en pensioen, hoe zit het nu? Als jullie gehuwd zijn en inkomsten hebben uit loondienst hebben jullie waarschijnlijk pensioen opgebouwd. Het …

Lees het hele bericht
 
Ondernemer en scheiding

Ondernemer en scheiding


Is 1 van jullie ondernemer? Heb je beiden of samen een eigen bedrijf? Dan is het van belang je op allerlei gebied goed te laten adviseren over de gevo…

Lees het hele bericht